نمونه برداری خاک

جلسه فنی در خصوص نمونه برداری خاک پروژه بازار

مدیر موفق ملی

اهدا تندیس مدیر موفق ملی در انقلاب صنعتی چهارم به مدیرعامل محترم گروه شرکت های مهان

هوشمندسازی وفناوری کسب وکار

جلسه هماهنگی هوشمندسازی وفناوری کسب وکار

بررسی کسب و کار

جلسه بررسی با رویکرد کسب وکارها

بررسی سرمایه گذاری ها

جلسه بررسی سرمایه گذاری های مهام

جلسه فنی مهام

جلسه فنی پروژه های پیش رو شرکت مهام

ما با بهره مندی از کارشناسان، متخصصین و مدیران با تجربه، نمادی از ارائه خدمات فنی و مهندسی، شهرسازی و بازرگانی در سطح ملی و بین المللی است که علاوه بر انجام مشاوره، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های عظیم، توانایی راهبری و   مدیریت جامع در پروژه های مختلف شهری را داراست.

لینک های مفید

ما را دنبال کنید

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به گروه شرکت های مهان میباشد |© Mahanh.com 2020 |