میراث ماندگار ایران

آنچه ساخته ایم در طول و عرض جغرافیا معماری ایرانی در قلب کنیا، فرهنگ ایرانی در مشهد الرضا ، مدرنیته در قلب تجاری تهران ، شهری رویایی در کیش


اطلاعات بیشتر

 

Dont   limit   your   challenges

...challenge   your   limit

 


مهام

 

مهان ساحل سازه کیش

 

 

مهان

 

 

مهداد

 

 

 

مهامین

 

 

مهاد

  


 

شرکت های ما

ما با بهره مندی از کارشناسان ، متخصصین و مدیران با تجربه، نمادی از ارائه خدمات فنی و مهندسی،شهرسازی و بازرگانی در سطح ملی و بین المللی است که علاوه بر انجام مشاوره، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های عظیم، توانایی راهبری و مدیریت جامع در پروژه های مختلف شهری را داراست.cottage3-icon2